Szechenyi 2020

A PROJEKT ISMERTETÉSE

A projekt által érintett terület

A 70-es években fogalmazódott meg a Hajdúhátsági Többcélú Vízgazdálkodási Rendszer koncepciója. Ennek lényege az volt, hogy a Keleti főcsatornából - a Balmazújváros mellett létesítendő szivattyútelep segítségével - Tisza vízzel látták volna el a Hajdúhátságot: Hajdúböszörmény, Debrecen és Ebes térségét. Kivitelezési munkák Balmazújváros és Ebes települések közigazgatási területein történnek, de a fejlesztés eredménye Debrecen közigazgatási területét is érinti.


Jelenlegi helyzet áttekintése

A nagy területet felfogó, számos tározót is előirányzó terv megvalósítása a 70-es évek közepén kezdődött: Balmazújvárosnál megépült a HTVR tápcsatorna és a HTVR szivattyútelep, valamint elkészült egyebek mellett a H-I gerincvezeték, a Látóképi tározóként ismert L-I tározó, a H-III vezeték és a Pece-éri vízleadó útvonal.

A tervezett fejlesztés elsősorban öntözési célt szolgált volna, másrészt lényeges cél volt a nyers iparivíz-ellátás biztosítása Debrecen részére.
A 80-as évek közepén azonban a kivitelezés leállt.

Tekintve, hogy a koncepció alapjául szolgáló adottságok a térség vízgazdálkodása szempontjából továbbra is nagy lehetőségeket rejtenek, ezért a rendszer továbbépítésének gondolata az elmúlt évtizedben - korszerűsített formában - ismét napirendre került, immár CIVAQUA program néven. Ennek keretében készült el a H-III-2 gravitációs vezeték vízjogi engedélyes tervdokumentációja.

A rendszer biztonságos működéséhez szükséges még a HTVR szivattyútelep felújítása. A HTVR szivattyútelep üzemi épülete a végleges formában készült el a 70-es években, 6 db szivattyú elhelyezési lehetőségével. A jelenleg meglévő gépek egyike sem használható fel azonban az új szivattyúzási feladatokhoz. Az új hidraulikai igények és feltételek rendre kívül esnek a gépek üzemi tartományain. A szivattyúházon belüli átalakítás kiterjed a gépészeti, valamint az elektromos berendezésekre.


Tervezett fejlesztések

A cél a térség vízgazdálkodási rendszerének a fejlesztése a H-III-2 mellékvezeték megépítésével, valamint a HTVR szivattyútelep fejlesztésével. A fejlesztés a későbbiekben lehetőséget biztosít a távlatokban megépítendő Ágod-völgyi tározó vízellátására.

A tervezett H-III-2 mellékvezeték a H-III gerincvezeték 2+950 szelvényénél lévő aknától indul 0+000 szelvénnyel keleti irányba. Hossza 6 200 méter. A cső átmérője a teljes hosszban 1 000 milliméter. A gerincvezeték 6+100 fm szelvényénél vízleadó műtárgy épül a 170 hektáros tervezett Ágod-völgyi tározóhoz. Az öntöző vízkivételi műtárgyakat a mellékvezetéken 500 méterenként tervezték beépíteni, összesen 11 darabot.
A rendszer biztonságos működéséhez szükséges még a HTVR szivattyútelep felújítása. A HTVR szivattyútelep üzemi épülete a végleges formában készült el a 70-es években, 6 db szivattyú elhelyezési lehetőségével. A jelenlegi beruházás kiterjed a szivattyúk részleges felújítására és pótlására, valamint az elektromos berendezések korszerűsítésére.

Kivitelezési munkák Balmazújváros és Ebes települések közigazgatási területein történnek, de a fejlesztés eredménye, például az öntözési lehetőség bővülése Debrecen közigazgatási területét is érinti.


Projekt jellemző adatai

Kedvezményezett neve: Országos Vízügyi Főigazgatóság (OVF) és Tiszántúli Vízügyi Igazgatóság (TIVIZIG) konzorciuma
Projekt címe: Hajdúhátsági többcélú vízgazdálkodási rendszer fejlesztése
Projekt azonosító száma: KEHOP-1.3.0-15-2015-00005
Szerződött támogatási összeg: 2 461 513 992 Ft
Támogatás %-os mértéke: 100%
Projekt kezdő időpontja: 2017.06.01.
A projekt fizikai befejezésének tervezett határideje: 2022.11.20.